Jan Vávra - Osobní stránky

Microsoft Visual C# 2010 - Krok za krokem

Již je tomu nějaký ten pátek, co jsem začínal s programováním. V té době jsem se dostal ke knize s názvem Microsoft Visual C# - Krok za krokem. Tato mini-recenze je zaměřena na nejaktuálnější českou verzi této knihy z roku 2010, která se mi náhodou nedávno opět dostala do ruky. Sám jsem svého času četl anglickou verzi, která se (naštěstí) svým obsahem a výkladem od překladu českého příliš neliší.

Kniha je vhodná pro začínající programátory, kteří už tuší oč běží, ale rádi by zjistil něco více o využívání C# a .NET obecně. Kniha je rozdělena na šest částí, který obsahují v průměru pět kapitol (celkově je zde 30 kapitol). Každá kapitola se věnuje specifické problematice jdoucí od elementárních znalostí, přes grafické rozhraní, správu dat atd. V úvodu kapitoly je vždy stručný avšak výstižný teoretický rozbor, který nezatěžuje čtenáře přílišnými podrobnostmi. Text je prokládaný krátkými praktickými ukázkami. Po dostatečném výkladu potřebných znalostí následuje praktické cvičení podané krokovým style - občas až moc dopodrobna popsané. Pokud čtenář pozorně postupuje dle popsaného postupu jen velmi obtížně se ztratí. To zda pochopí co ve skutečnosti tvoří je už věcí druhou. Osobně si však myslím, že autor knihy udělal maximum pro to, aby čtenář danou problematiku pochopil a zároveň i prakticky a s pochopením využil. Při čtení se nevyhnete listování zpět na teoretický základ. Někdo by mohl namítat, že u některých částí by neuškodilo trochu více rozvinou danou problematiku, avšak vzhledem k cílové skupině knihy by to nepřineslo žádaný efekt.

Knihu mohu vřele doporučit začínajícím programátorům, kteří v ní najdou neocenitelného průvodce světem programování v Microsoft Visual C#. S knihou též dostanete CD obsahující praktické ukázky z knihy. Mé hodnocení je 4/5, protože tato kniha splnila má očekávání a svého času ve mně zažehla touhu stát se lepším programátorem. John Sharp odvedl velice dobrou práci, která přímočarým stylem výkladu, bez zbytečného experimentování, dosahuje kýženého výsledku.

 

Vítejte

Mé jméno je Jan Vávra a jsem člověk s mnoha tvůrčími koníčky. Již od dětství jsem byl fascinován tvořením téměř čehokoliv. Ať už to bylo vymýšlení vlastních melodií, textů, vytváření úrovní do starých konzolových či PC her, natáčení, focení, programování textových her a mnoho dalších kreativních aktivit. Bohužel čas je neúprosný a není neomezený, a mé koníčky se tak nakonec ustálily na tom, co zveřejňuji na tomto webu. Primárně se teď zaměřuji na programování v .NET a hudební tvorbou pod aliasem "John Waver".