Jan Vávra - Osobní stránky

Microsoft Visual C# 2010 - Krok za krokem

Již je tomu nějaký ten pátek, co jsem začínal s programováním. V té době jsem se dostal ke knize s názvem Microsoft Visual C# - Krok za krokem. Tato mini-recenze je zaměřena na nejaktuálnější českou verzi této knihy z roku 2010, která se mi náhodou nedávno opět dostala do ruky. Sám jsem svého času četl anglickou verzi, která se (naštěstí) svým obsahem a výkladem od překladu českého příliš neliší.

Kniha je vhodná pro začínající programátory, kteří už tuší oč běží, ale rádi by zjistil něco více o využívání C# a .NET obecně. Kniha je rozdělena na šest částí, který obsahují v průměru pět kapitol (celkově je zde 30 kapitol). Každá kapitola se věnuje specifické problematice jdoucí od elementárních znalostí, přes grafické rozhraní, správu dat atd. V úvodu kapitoly je vždy stručný avšak výstižný teoretický rozbor, který nezatěžuje čtenáře přílišnými podrobnostmi. Text je prokládaný krátkými praktickými ukázkami. Po dostatečném výkladu potřebných znalostí následuje praktické cvičení podané krokovým style - občas až moc dopodrobna popsané. Pokud čtenář pozorně postupuje dle popsaného postupu jen velmi obtížně se ztratí. To zda pochopí co ve skutečnosti tvoří je už věcí druhou. Osobně si však myslím, že autor knihy udělal maximum pro to, aby čtenář danou problematiku pochopil a zároveň i prakticky a s pochopením využil. Při čtení se nevyhnete listování zpět na teoretický základ. Někdo by mohl namítat, že u některých částí by neuškodilo trochu více rozvinou danou problematiku, avšak vzhledem k cílové skupině knihy by to nepřineslo žádaný efekt.

Knihu mohu vřele doporučit začínajícím programátorům, kteří v ní najdou neocenitelného průvodce světem programování v Microsoft Visual C#. S knihou též dostanete CD obsahující praktické ukázky z knihy. Mé hodnocení je 4/5, protože tato kniha splnila má očekávání a svého času ve mně zažehla touhu stát se lepším programátorem. John Sharp odvedl velice dobrou práci, která přímočarým stylem výkladu, bez zbytečného experimentování, dosahuje kýženého výsledku.

Pro ASP.NET 4 in C# 2010

Když jsem začínal s ASP.NET, hledal jsem především zdroje na internetu a procházel veškeré dostupně online članky. Avšak po nějakém čase začala moje mysl dychtit po komplexnějším vysvětlení do souvislostí. Aneb to co mi většina online zdrojů nedokáže poskytnou. Začal jsem se proto poohlížet po knize zaměřené na ASP.NET (C#). Záhy moje volba padla na knihu od vydavatelství APress - Pro ASP.NET 4 in C# 2010 od autorů Matthew MacDonald a Adam Freeman. Volba to věru nebyla zlá, ba naopak jsem si čtení této knihy velice užil a sám sebe obohatil o spoustu užitečných informací.

Ač má kniha přes 1500 stránek, čte se překvapivě svižně. Důvodem toho jest velice dobře zvolené pořadí probírané látky. Témata jsou vcelku podrobně vysvětlena, téměř nikdy jsem při čtení knihy němel tendenci dohledávat aditivní zdroje online, či hledat odpovědi kdekoliv jinde. Postupně jsem pochopil všechny důležité aspekty a zákoutí ASP.NET webforms a byl jsem mile překvapen, co všechno tento užitečný nástroj nabízí.

Knihu mohu vřele doporučit, její jedinou nevýhodou je její délka, která je ale vyvážena celkovou obsáhlostí probraného tématu. Pro začatečníka, který s ASP.NET již experimentoval, je tato kniha velice vhodou volbou k prohloubení znalostí. Myslím, že s klidným svědomím mohu této knize udělit absolutní hodnocení - 5/5.

1001 tipů a triků pro C# 2010

Po dobré zkušenosti s knihou 1001 tipů a triků pro SQL jsem se rozhodl pustit se do čtení podobně koncipované knihy (viz název článku). Jako u knížky zabývající se SQL jsem očekával především inspiraci a zopakování základů programování v C#. Začátek knihy byl zaměřený na základní dovednosti, tj. syntaxe, obsluha výjimek, třídy, metody apod. Pln očekávání jsem se do knihy začetl., před sebou jsem měl ještě více jak půlku knihy. Každá kapitola však obsahovala stále více redundatních tipů a triků a stále se opakujících postupů. V knize jsem pár inspirací našel, avšak rozhodně nesplinila mé očekávání. Tipy nejsou nikterak komplexní, a jak jsem již napsal výše, stále se opakuje spousta jednoduchých témat.

Zda tuto knihu doporučit či nikolv, toť otázka. V době, kdy jsem knihu zakoupil mě stála 500 Kč, což je cena neadekvátní informacím, které mi přinesla. Aktuálně lze knihu sehnat okolo 300 Kč, což už je přijatelnější. Nemyslím si že by forma tipů a triků byla špatná, avšak autor se s problematikou nedokázal adekvátně poprat. V knize se dají najít zajímavé postřehy, ale potenciál byl mnohonásobně vyšší. Mé hodnocení je 2/5.

1001 tipů a triků pro SQL

Kniha od českého autora Luboslava Lacka si neklade za cíl seznámit čtenáře komplexně s prací v SQL, ale pouze ukázat něco přes 1000 tipů a triků, jak šikovně vyřešit některé situace, se kterými se při práci v SQL můžete setkat. 

Tuto knihu jsem zvolil kvůli zopakování a načerpání inspirace. Pokud mohu předbíhat, tak mé očekávání na 100% splnila. Nechtěl jsem ztrácet čas s knihou, které mě provede problematikou od elementárních základů, protože jsem s ní již byl dávno seznámen. V knize je na jednoduchých příkladech vysvětlen postup od těch nejjednodušších operací až po vytváření procedur, transakcí a prací v PL-SQL či T-SQL. Jak jsem již naznačil o větu výše, kniha se nezaměřuje pouze na databázový nástroj od jedné společnosti, ale snaží se příklady ukázat vždy ve třech nejběžněji využívaných - a tím jsou Oracle, MSSQL a MySQL. Každý si tak dle své preference může vybrat, na které příklady se více zaměřit.

Kniha splnila vše, co jsem od ní očekával. Čte se velice svižně a díky očíslování tipů a triků je jednoduché se motivovat k dočtení "nudnějších" kapitol. Nejednou jsem se přistihl, že jsem si vytyčil daný den cíl dočíst do určitého čísla :). Knihu jsem četl na dvě etapy. Pokud bych měl odhadnou kolik dní mi okupovala můj cestovní batoh, tak bych řekl že osm. Cena knihy není nikterak závratná, lze ji sehnat lehce nad 300 Kč. Knihu mohu s klidným svědomím doporučit všem, kteří již problematiku chápou a zvládají, ale již nějaký ten pátek s ní nepracovali, nebo chtějí načerpat inspiraci. Moje hodnocení knihy je 4/5.

Illustrated C# 2010

Kniha Illustrated C# 2010 se snaží přiblížit problematiku programování v C# pomocí nejrůznějších ilustrací a schémat. Jak sám autor Daniel Solis tvrdí, snaží se programování v tomto jazyku přiblížit pomocí názorných obrázků tak, aby nebyl čtenář zavalen příliš velkým množstvím textu a teorie. Ne vždy je však tento přístup vhodný, některé aspekty tak nejsou dostatečně zevrubně vysvětleny.

V úvodu knihy vás autor seznámí se základy programování nejenom v C#. Zde jsou schémátka velice užitečná a i velice hojně využívaná. S postupem času se však ilustrace zdají být až nadbytečnou záležitostí. Nicméně přístup je to zdařilý a pro mnohé muže být k pochopení problematiky vhodný. Záleží na osobní preferenci. Můj dojem je takový, že ilustrace ANO, ale uvítal bych místy hlubší probrání tématu v textové podobě. Nejednou se mi stalo, že jsem měl po přečtení kapitoly pocit, že mi bylo pouze napovězeno, kam se dále ubírat, nikoliv však vysvětleno tak, abych pochopil problém. Takovýto přístup je však jistě vhodný pro začátečníky, kteří tak neztratí chuť dále číst. 

Kniha se čte dobře a především rychle. Díky přítomným ilustracím a často poloprázdným stránkám přečtete něco přes 700 stránek velice rychle. Pro hlubší pochopení vysvětlovaných témat je však vhodná další studie zevrubnějších materiálů. Obtížnost anglického jazyka není příliš vysoká a zvládne ji myslím kdokoliv s průměrnou znalostí.

Knihu jsem přečetl za cca 10 dní, při svých cestách v MHD a v podstatě jsem se nikdy na žádném tématu nezasekl, ani jsem neměl tendenci něco přeskakovat (jak se tomu u jiných knih někdy stává). Času stráveného ve společnosti této knihy rozhodně nelituji a doporučuji především začátečníkům tuto knihu k přečtení. Dostanete své odpovědi v přehledné formě za pomoci přehledných ilustrací, které jsou snadno pochopitelné. Mé hodnocení knihy je 4/5.

 

Vítejte

Mé jméno je Jan Vávra a jsem člověk s mnoha tvůrčími koníčky. Již od dětství jsem byl fascinován tvořením téměř čehokoliv. Ať už to bylo vymýšlení vlastních melodií, textů, vytváření úrovní do starých konzolových či PC her, natáčení, focení, programování textových her a mnoho dalších kreativních aktivit. Bohužel čas je neúprosný a není neomezený, a mé koníčky se tak nakonec ustálily na tom, co zveřejňuji na tomto webu. Primárně se teď zaměřuji na programování v .NET a hudební tvorbou pod aliasem "John Waver".